سخن مدیر عامل

بنابر شهرت  جهانی اولین تمدنها در ایران شکل گرفته است.بدیهی است که این تمدن کهن بر پایه علم و فن ومهندسی بنا نهاده شده و گواه این موضوع تربیت شدن دانشمندانی است که در شاخه های مختلف  علوم و فنون سرآمد دانشمندان زمان خود بوده اند . در زمان  کنونی  نیز  تنها  راه  برون  رفت  از  مشکلات  و  بحرانها  و  دستیابی به   یک جامعه توسعه یافته بهره گیری از توان فنی و مهندسی داخل کشور است. تشکیل ، ارتقا و بهره گیری از شرکتهای مهندسین مشاور به عنوان یکی از ابزار های اصلی در جهت تحقق جامعه توسعه یافته یکی از مهمترین نیازهای کشور است. شرکت  مهندسین  مشاور  سرزمین  قنات  نیز  به  عنوان  یک مجموعه  مهندسی  با توکل  به عنایات  خداوند  متعال  تلاش می نماید  تا  سهمی  در توسعه  و  عمران  و  آبادانی  کشور  ایران  داشته  باشد               .

 

 

 

مهندسین مشاور سرزمین قنات