‏دکترمحمد حسین رحیمی  ‏

 مدیر بخش مطالعات پایه

مدیر بخش طرحهای پژوهشی

عضو پانل فنی بررسی طرحهای مطالعاتی

کارشناسی زمین شناسی -کارشناسی ارشد آبشناسی - دکتری آبشناسی

سال فارغ التحصیلی‏1380 ‏

شهید بهشتی تهران- شهید چمران اهواز


  مهندس فاطمه رضوانی  

مدیر بخش طراحی

عضو پانل فنی طرحها

 مهندسی آب- کارشناسی ارشد سازه های آبی

سال فارغ التحصیلی1386 ‏

دانشکاه صنعتی اصفهان -تربیت مدرس تهران


  دکتر محمد حسن فاضلی فرد   ‏

همکار گروه مطالعات

 دبیر کمیته آموزش

 

مهندسی آبیاری-  کارشناسی ارشد ‏منابع آب - دکتری منابع آب

سال فارغ التحصیلی 1388 ‏

دانشگاه تهران-دانشگاه تبریز-دانشگاه تبریز


   دکترآرش مهیار  

همکار گروه مطالعات

 

  

مهندسی آبیاری- فوق لیسانس سازه

سال فارغ التحصیلی 1383 ‏

 دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشگاه آمل


  مهندس مهساعبدالحسینی  

مدیرگروه مطالعات بخش آبیاری تحت فشار

 

 مهندسی آب ‏

 سال فارغ التحصیلی1392‏

 دانشگاه شاهرود

 

  مهندس فاطمه صالحی  

همکارگروه مطالعات

 

 

 مهندسی آب-کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی  ‏

سال فارغ التحصیلی-1389‏

دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشگاه علوم و تحقیقات تهران


 


  مهندس سید محمد حسینی    ‏

 مدیر بخش مکانیکال

مدیر پروژه های خاص

عضو پانل فنی طرحهای مطالعاتی

 مهندسی مکانیک- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سال فارغ التحصیلی1384 ‏

دانشگاه آزاد اراک - دانشگاه تهران


   مهندس امین آقایی  

 مدیر طرحهای EPC

همکار گروه مطالعات

 مهندسی آبیاری

سال فارغ التحصیلی 1373 ‏

دانشگاه شیراز 

 

 


  محمود سنچولی  

 همکار گروه مطالعات‎ ‎‏ ‏

  

 

کارشناسی شیمی- فیزیک

سال فارغ التحصیلی1390‏

دانشگاه شیراز


  مهندس سید محسن رضوی زاده  

مدیر کنترل پروژه

 

 مهندسی صنایع

سال فارغ التحصیلی 1379‏

دانشگاه  امام حسین (ع) ‏

  

  مهندس مرضیه صالحی  

همکار گروه مطالعات

مدیر دفتر قزوین

 
 مهندسی آب

سال فارغ التحصیلی 1389 ‏

دانشگاه اراک