مطالعات مرحله دوم و نقشه برداری طرح تامین آب اراضی کشاورزی منطقه دیشموک و تنگ تی دیشموک  

موقعیت جغرافیایی پروژه:استان کهگیلویه و بویر احمد - شهرستان کهگیلویه

ظرفیت ایستگاه پمپاژ 600 لیتر در ثانیه

ارتفاع پمپاژ 250 متر

هزینه براورد شده 200 میلیارد ریال

 


 

  مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری تأمین آب منطقه کتا واقع در شهرستان دنا  

موقعیت جغرافیایی پروژه:استان کهگیلویه و بویر احمد - شهرستان دنا

ظرفیت ایستگاه پمپاژ 450لیتر در ثانیه

ارتفاع پمپاژ 240 متر

هزینه براورد شده 70 میلیارد ریال

 

مطالعه مرحله دوم تأمین آب منطقه گندی خوری و توت نده واقع در شهرستان دنا

موقعیت جغرافیایی پروژه:استان کهگیلویه و بویر احمد - شهرستان دنا

 

ظرفیت ایستگاه پمپاژ 250لیتر در ثانیه

ارتفاع پمپاژ 260 متر

هزینه براورد شده 60 میلیارد ریال