1-نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط انتقال و ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی  منطقه سمرون  استان کهگیلویه و بویر احمد  

 

 

  2-نظارت عالیه و کارگاهی  اجرای شبکه های فرعی آبیاری انهار کشاورزی پایاب سد 15 خرداد استان قم

 

  3- نظارت کارگاهی بر اجرای بازسازی و احداث شبکه های آبیاری پایاب سد کبار استان قم  

  4- نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط انتقال و ایستگاه پمپاژ اراضی توت نده و گندی خوری  استان کهگیلویه و بویر احمد