1- نقشه برداری و توپوگرافی و کاداستر 1000 هکتار از اراضی پاسارگاد   استان فارس 


2- نقشه برداری و توپوگرافی و پلا ن پروفیل محل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال طرح تامین آب اراضی کشاورزی دیشموک استان کهگیلویه و بویر احمد  

  

   3- نقشه برداری و توپوگرافی و پلا ن پروفیل محل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال طرح تامین آب اراضی کشاورزی گندی خوری و توت نده استان کهگیلویه و بویر احمد  

  

  4- نقشه برداری شبکه های آبیاری پایاب سد 15 خرداد و سد غدیر ساوه در استان قم   

  

  5- نقشه برداری و توپوگرافی و کاداستر  اراضی کشاورزی منطقه کتا استان کهگیلویه و بویر احمد  

  

  6- نقشه برداری و توپوگرافی  اراضی مزرعه امام فاریاب شهرستان کهنوج  

  

  7- نقشه برداری مسیرهای انتقال  آب با لوله در مناطق کوهستانی استان قم  

 

  8- نقشه برداری مسیر جاده بین مزارع قسمت عصمتیه  وابسته  به آستان مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها   

 

   9- تهییه نقشه های پایه مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی 800 هکتار از اراضی کشاورزی کهنوج و جیرفت در جنوب استان کرمان