آقای مهندس حسین رجب

رئیس هیأت مدیره

ليسانس مهندسي برق قدرت از دانشگاه آزاداسلامي ساوه در سال 1383


 

تجارب كاري:

واحد امور مهندسي شركت توزيع برق غرب استان تهران ( شهرستان كرج ) 
شركت توزيع برق غرب استان تهران ( شهرستان شهريار – واحد حوادث – شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط ) 
مدير نگهداري و تعميرات مكانيزه PM& EM &CM  در قرب نوح موسسه عمران ساحل كارگاه بندر امام خميني – پروژه ساخت اسكله 150 هزار تني
مدیریت ماشین آلات و نت کارگاه قائم(عج) موسسه عمران قرب قائم 
مدیریت ماشین آلات و نت پروژه معدن شرق موسسه عمران قرب قائم
کارشناس فنی شرکت توران تو ( نمایندگی Fiat, Hitachi , Bobcat ) در زمینه سیستمهای برق و هیدرولیک ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین
مدیریت ماشین آلات و نت پروژه تصفیه خانه ششم تهران شرکت سابیر همزمان با  راه اندازی و تجهیز ماشین آلات  پروژه دریاچه مصنوعی چیتگر شرکت سابیر
مدیریت ماشین آلات و نت  پروژه خط2 قطارشهری کرج شرکت سابیر و سرپرست برق و تاسیسات پروژه با حفظ سمت
عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سرزمین قنات از سال 90 تا کنون
 

آقای مهندس سعید دولتی 

مدیر عامل

فوق لیسانس عمران – مهندسی آب از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379

 
 

تجارب كاري:

- کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای قم
-       سرپرست واحد انفورماتیک شرکت سهامی آب منطقه ای قم
- کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران
-       سرپرست اداره کل طرح و برنامه دانشگاه قم
- کارشناس مسئول اداره کل بنیاد مسکن استان قم
- مدیر دفتر فنی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور و نمایندگی فارس و بوشهر
- مدیر گروه آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور محاسبان علم و تجربه 
- مدیر عامل شرکت مهندسی فوران کویر
- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سرزمین قنات ( در حال حاضر)